top of page
Mønster_Header2.png
Barnas Stasjon Blå Kors Logo Hvit.png
  • Hvit Facebook Ikon
  • IKON_MAPS

ÅPNINGSTIDER

Man-fre 08:30-15:30

BLÅ KORS BARNAS STASJON

Aktivitetssenter 

Blå Kors Barnas Stasjon har i dag ulike tiltak til 9-12 år og deres familier. Nå ønsker vi å styrke tilbudet til nåværende 9-12-åringer med økt familiefokus, der hovedmålet er å styrke familiens samspill.

Vi skal igangsette familiesammenkomster med månedlige samlinger på ettermiddag/helg, der familiene skal gjøre aktiviteter sammen. Vi skal arrangere en familietur i løpet av høsten, og det skal være foreldresamlinger med tema knyttet til foreldrerollen, med fokus på alderen 9-12 år.

Vi skal styrke barnets psykiske helse ved å snakke om følelser med ulike temaer. Lære å sette ord på, kjenne igjen og tørre.

Ved alle stasjonene skal det igangsettes et eget Barneråd for å motivere til medvirkning. Barnerådet skal lære om demokratiske prosesser. Rådet vil få ansvar for en pott penger, som både barn og voksne kan søke inn til om ting de ønsker for stasjonen, for eksempel nytt aktivitetsutstyr, forslag om en tur eller en aktivitet.

Man-fre 08.30-15.30

Bransje: Annet

2. Etasje

bottom of page